Rekenen

Reken-wiskunde problemen en dyscalculie

Het doel van reken-wiskundeonderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Het protocol Ernstige Reken en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) streeft naar het voorkomen van reken-wiskunde problemen (preventie) en het bieden van een passende en effectieve begeleiding als er toch problemen ontstaan (interventie).

Voor de diagnostiek van en de advisering over rekenwiskunde-problemen ben ik als basisorthopedagoog bevoegd; om dyscalculie vast te stellen werk ik samen met een orthopedagoog-generalist.

De behandeling van rekenwiskunde-problemen verloopt in nauwe samenwerking met ouders en (eventueel) school.

Psycho-educatie rond de geconstateerde problematiek maakt nadrukkelijk deel uit van het advies.