Oplossingen voor

Kinderen die moeite hebben met  lezen en/of rekenen, werkhouding, gedrag.