Waar sta ik voor?

Ieder kind in het basis- en voortgezet onderwijs zou zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, op de manier die het beste bij hem of haar past. Ik wil hieraan graag een bijdrage leveren door:

  1. het optimaliseren van de leeromgeving
  2. het begeleiden van het kind

Mijn visie richt zich op het geven van een ‘passend’ advies voor  kinderen in de regio Velsen. Ik werk als freelance orthopedagoog, bij voorkeur op locatie in de directe omgeving van het kind, school en ouders.

Mijn doel is om maatwerk te leveren. Als orthopedagoog en vanuit mijn vele jaren onderwijservaring weet ik dat kinderen die veilig opgroeien van nature de behoefte hebben om nieuwe dingen te leren. Het kind heeft hierbij betrokken ouders, gemotiveerde leerkrachten en een stimulerende sociale omgeving nodig.