Lezen

Lees / spelling problemen en dyslexie

Als basis-orthopedagoog met een diagnostische aantekening ben ik bevoegd om uw kind met leesproblemen te onderzoeken. Bij een vermoeden van ernstige dyslexie werk ik samen met een orthopedagoog generalist; hij is bevoegd om eventuele “ernstige enkelvoudige dyslexie” vast te stellen.

De behandeling van leesproblemen en dyslexie kan volgens verschillende routes verlopen afhankelijk van de ernst ervan maar altijd in nauwe samenwerking met ouders en (eventueel) school.

Informatie voor het kind en de ouders rond dyslexie maakt nadrukkelijk deel uit van het advies en zal gedurende de behandeling dan ook regelmatig aan de orde komen.