Gedrag en werkhouding

Bij het onderzoeken van gedrag en werkhoudingproblemen wordt gebruik gemaakt van diagnostische technieken als vragenlijsten, observaties en gesprekken met school en ouders.

In de begeleiding wordt vooral gedacht en gewerkt vanuit oplossingsgerichte methoden die zich bewezen hebben.

Door Kids Skills en Mission Possible aangevuld met Neuro Linguistische Programmeertechnieken leren kinderen/ jeugdigen op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren.

Tijdens de Consultatieve Leerling Begeleiding ga ik samen met de leerkracht aan het werk om uw kind te begeleiden.

Psycho- educatie rond de geconstateerde problematiek maakt nadrukkelijk deel uit van het advies.