Welkom

Heeft uw kind problemen op school?

Stagneert het leesproces bijvoorbeeld of kan uw kind het tempo van de klas met rekenen niet bijhouden?
Ontwikkelt uw kind ‘ineens’ ander gedrag?
Heeft uw kind problemen met de werkhouding in de klas?

Zoekt u hulp voor uw kind?
Vaak merken ouders al een tijdje op dat hun kind op school niet lekker in zijn vel zit.Vanuit school komen ook signalen dat het leren soms moeilijk gaat. De extra oefeningen lijken geen effect te hebben.

Als orthopedagoog kan ik door het doen van verklarende diagnostiek de problemen van uw kind verhelderen, de ernst vaststellen en  behandelen. Ik werk met bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden. Zowel school als u kunnen met mij samenwerken  in deze processen.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om uw zorgen te delen.

Hilde van der Vlugt